slnko
oblaky
tent book
body arm equation
bird

12. – 16. august 2019
Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava
pre deti od 6 do 14 rokov

Letné prázdniny sú skvelá príležitosť, ako deti nenásilne nadchnúť pre získavanie vedomostí hravou formou. Z toho dôvodu vznikla Paneurópska detská univerzita – denný tábor, ktorý deťom prináša zaujímavé témy, kvalifikovaných vysokoškolských pedagógov a najmä príjemne strávený voľný čas. Na hry a iné vonkajšie aktivity budú využívať krásny park na Tomášikovej ulici v Ružinove.

Detskí študenti sa budú vzdelávať v spolupráci s prestížnou Paneurópskou vysokou školou, ktorá im zabezpečí špičkových pedagógov zo svojich piatich fakúlt. Každý deň je pod záštitou inej fakulty:

Fakulta masmédií

Fakulta práva

Fakulta informatiky

Fakulta psychológie

Fakulta ekonómie a podnikania

 
zajo promocia
Prihláste sa

Cena: 129 €/dieťa. V cene je zahrnutá celodenná strava a pitný režim.

Prihláška na tábor

Súhlasím so spracovaním osobných
údajov. Viac informácií.*
Partneri
Paneurópska vysoká škola koncept 21 zebra Braňo Kaliský food